Vedlegg

Snorre Serigstad Valen

Frøydis Elisabeth Sund

Hallgeir H. Langeland

Jette F. Christensen

Stine Renate Håheim

Trine Skei Grande

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Dag Terje Andersen

president