Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 1 (2010–2011)
  • Dato: 25.11.2010
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Som følge av at stortingsrepresentant Per Rune Henriksen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet skal en plass i energi- og miljøkomiteen besettes.

I henvendelse datert 30. september 2010 fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreslås det at stortingsrepresentant Bendiks H. Arnesen overføres fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til energi- og miljøkomiteen, og at Jette F. Christensen velges inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag gjort følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

1.               Bendiks H. Arnesen overføres fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til energi- og miljøkomiteen.

2.               Jette F. Christensen er innvalgt som medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 4. oktober 2010

 

Dag Terje Andersen

leder