Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 5 (2012–2013)
  • Dato: 07.05.2013
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Stortingets valgkomité har mottatt brev datert 30. april 2013 fra Høyres stortingsgruppe med anmodning om endringer i de faste komiteers sammensetning. Følgende endringer foreslås:

Øyvind Halleraker overføres fra transport- og kommunikasjonskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Trond Helleland overføres fra kommunal- og forvaltningskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag gjort følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Øyvind Halleraker er overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Trond Helleland er overført fra kommunal- og forvaltningskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 7. mai 2013

Dag Terje Andersen

leder