Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 3 (2014–2015)
  • Dato: 10.06.2015
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Som følge av at Bård Hoksrud har gjeninntrådt som stortingsrepresentant har Fremskrittspartiets stortingsgruppe anmodet om endringer i de faste komiteers sammensetning. Følgende endringer foreslås:

Stortingsrepresentant Harald T. Nesvik overføres fra helse- og omsorgskomiteen til utenriks- og forsvarskomiteen.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud innvelges som medlem i helse- og omsorgskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Stortingsrepresentant Harald T. Nesvik er overført fra helse- og omsorgskomiteen til utenriks- og forsvarskomiteen.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud er innvalgt i helse- og omsorgskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 10. juni 2015

Olemic Thommessen

leder