Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 4 (2014–2015)
  • Dato: 17.06.2015
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har i brev av 16. juni 2015 anmodet om følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen overføres fra arbeids- og sosialkomiteen til familie- og kulturkomiteen.

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud overføres fra familie- og kulturkomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen overføres fra kommunal- og forvaltningskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Eirin Sund overføres fra transport- og kommunikasjonskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol overføres fra transport- og kommunikasjonskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Stortingsrepresentant Karianne O. Tung overføres fra helse- og omsorgskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til familie- og kulturkomiteen.

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud er overført fra familie- og kulturkomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen er overført fra kommunal- og forvaltningskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Eirin Sund er overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol er overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Stortingsrepresentant Karianne O. Tung er overført fra helse- og omsorgskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 17. juni 2015

Olemic Thommessen

leder