Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 1 (2015–2016)
  • Dato: 02.10.2015
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i brev av 30. september 2015 anmodet om følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen overføres fra transport- og kommunikasjonskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Stortingsrepresentant Tom E. B. Holthe overføres fra finanskomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Morten Stordalen overføres fra familie- og kulturkomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen overføres fra arbeids- og sosialkomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen overføres fra transport- og kommunikasjonskomiteen til finanskomiteen.

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen overføres fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til finanskomiteen.

Stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen innvelges i familie- og kulturkomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen er overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Stortingsrepresentant Tom E. B. Holthe er overført fra finanskomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Morten Stordalen er overført fra familie- og kulturkomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen er overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til finanskomiteen.

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen er overført fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til finanskomiteen.

Stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen er innvalgt i familie- og kulturkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 2. oktober 2015

Olemic Thommessen

leder