Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 1 (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i brev av 1. oktober 2019 anmodet om at Jan Steinar Engeli Johansen overføres fra finanskomiteen til helse- og omsorgskomiteen, og at Knut Magne Flølo overføres fra helse- og omsorgskomiteen til finanskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Jan Steinar Engeli Johansen er overført fra finanskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Knut Magne Flølo er overført fra helse- og omsorgskomiteen til finanskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 2. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder