Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 2 (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
Til Stortinget

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har i brev av 4. oktober 2019 anmodet om følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Rigmor Aasrud foreslås overført fra finanskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Hadia Tajik foreslås overført fra arbeids- og sosialkomiteen til finanskomiteen.

Elise Bjørnebekk-Waagen foreslås overført fra helse- og omsorgskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Hege Haukeland Liadal foreslås overført fra energi- og miljøkomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Ruth Grung foreslås overført fra næringskomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Åsunn Lyngedal foreslås overført fra finanskomiteen til næringskomiteen.

Eigil Knutsen foreslås overført fra arbeids- og sosialkomiteen til finanskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Rigmor Aasrud er overført fra finanskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Hadia Tajik er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til finanskomiteen.

Elise Bjørnebekk-Waagen er overført fra helse- og omsorgskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Hege Haukeland Liadal er overført fra energi- og miljøkomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Ruth Grung er overført fra næringskomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Åsunn Lyngedal er overført fra finanskomiteen til næringskomiteen.

Eigil Knutsen er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til finanskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 4. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder