Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (26)

 • Innst. 42 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 8:178 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste
 • Innst. 41 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 8:165 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Karin Andersen om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige
 • Innst. 40 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 8:159 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland
 • Innst. 39 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 8:148 S (2018–2019) og Dokument 8:152 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash og Kari Elisabeth Kaski om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten
 • Innst. 38 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Dokument 8:118 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø
 • Innst. 37 L (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Innst. 36 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier
 • Innst. 35 L (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 128 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)
 • Innst. 34 S (2019-2020)

  Prop. 112 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
 • Innst. 33 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget
 • Innst. 32 S (2019-2020)

  Dokument 8:153 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever
 • Innst. 31 S (2019-2020)

  Dokument 8:146 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn
 • Innst. 30 S (2019-2020)

  Dokument 8:145 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon
 • Innst. 29 S (2019-2020)

  Dokument 8:135 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder
 • Innst. 28 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 27 L (2019-2020)

  Prop. 131 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Innst. 26 S (2019-2020)

  Prop. 138 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits
 • Innst. 25 L (2019-2020)

  Dokument 8:147 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling
 • Innst. 24 L (2019-2020)

  Prop. 98 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)
 • Innst. 23 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 22 L (2019-2020)

  Prop. 118 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Innst. 21 L (2019-2020)

  Prop. 142 L (2018–2019)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
 • Innst. 20 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Innst. 19 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 18 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen
 • Innst. 1 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020