Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Avgrens utvalget


Kontroll- og konstitusjonskomiteen (17)

 • Innst. 239 S (2023-2024)

  Meld. St. 4 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2022–2023

 • Innst. 215 S (2023-2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv.

 • Innst. 208 S (2023-2024)

  Dokument 3:2 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2022

 • Innst. 200 S (2023-2024)

  Dokument 3:8 (2023–2024)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen

 • Innst. 199 S (2023-2024)

  Dokument 3:6 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av utnyttelse av IT-systemer på sykehus

 • Innst. 198 S (2023-2024)

  Dokument 3:7 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i politiet

 • Innst. 179 S (2023-2024)

  Dokument 3:5 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Enovas bidrag til teknologi- og markedsutvikling av lav- og nullutslippsløsninger

 • Innst. 177 S (2023-2024)

  Dokument 3:1 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

 • Innst. 176 S (2023-2024)

  Dokument 1 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2022

 • Innst. 175 S (2023-2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2023

 • Innst. 173 S (2023-2024)

  Dokument 3:4 (2023–2024)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

 • Innst. 172 S (2023-2024)

  Dokument 3:3 (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet samt kryptovaluta

 • Innst. 97 S (2023-2024)

  Dokument 3:14 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

 • Innst. 94 S (2023-2024)

  Dokument 3:11 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

 • Innst. 92 S (2023-2024)

  Dokument 3:13 (2022–2023)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Norsk bistand til Syria-krisa 2016–2021

 • Innst. 76 S (2023-2024)

  Dokument 3:12 (2022–2023)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonen si undersøking Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

 • Innst. 10 S (2023-2024)

  Prop. 1 S (2023–2024)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14) – BERIKTIGET

: