Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
30.04.2019

Prop. 107 L (2017-2018)

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

Behandles av Justiskomiteen
09.05.2019
07.05.2019

Dokument 8:74 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Eigil Knutsen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven

Behandles av Justiskomiteen
21.05.2019
28.05.2019

Prop. 154 L (2016-2017)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Behandles av Justiskomiteen
04.06.2019
04.06.2019

Dokument 8:89 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål

Behandles av Justiskomiteen
11.06.2019
Høsten 2019

Dokument 8:41 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen om en lov mot moderne slaveri

Behandles av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:95 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland og Jorunn Gleditsch Lossius om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett

Behandles av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:97 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

Behandles av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:105 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

Behandles av Justiskomiteen