Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
09.02.2021

Dokument 8:134 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Arild Grande og Lene Vågslid om vask og renhold i kriminalomsorgen

Behandles av Justiskomiteen
16.02.2021
09.02.2021

Dokument 8:136 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Nicholas Wilkinson, Katrine Boel Gregussen og Mona Fagerås om å utvide barneomsorgsattesten

Behandles av Justiskomiteen
16.02.2021
09.02.2021

Prop. 143 L (2019-2020)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Behandles av Justiskomiteen
16.02.2021
16.02.2021

Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet

Behandles av Justiskomiteen
23.02.2021
16.02.2021

Meld. St. 29 (2019-2020)

Politimeldingen - et politi for fremtiden

Behandles av Justiskomiteen
23.02.2021
16.02.2021

Dokument 8:129 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om etnisk profilering

Behandles av Justiskomiteen
23.02.2021
23.02.2021

Dokument 8:1 L (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Siv Jensen om strengere straffer for angrep og skadeverk mot politiet

Behandles av Justiskomiteen
09.03.2021
23.02.2021

Dokument 8:3 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven

Behandles av Justiskomiteen
09.03.2021
23.02.2021

Dokument 8:33 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven

Behandles av Justiskomiteen
09.03.2021
23.02.2021

Meld. St. 5 (2020-2021)

Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Behandles av Justiskomiteen
09.03.2021
23.02.2021

Prop. 19 L (2020-2021)

Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)

Behandles av Justiskomiteen
09.03.2021
09.03.2021

Dokument 8:55 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Jenny Klinge om en nasjonal gjengenhet ved Kripos for å styrke og koordinere kampen mot organisert kriminalitet på tvers av politidistrikter og landegrenser

Behandles av Justiskomiteen
23.03.2021
09.03.2021

Dokument 8:67 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge og Marit Knutsdatter Strand om å digitalisere søknad om våpentillatelse og andre prosesser i våpenforvaltningen

Behandles av Justiskomiteen
23.03.2021
våren

Dokument 8:41 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen om en lov mot moderne slaveri

Behandles av Justiskomiteen