Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
28.11.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Statsbudsjettet 2019

Behandles av Justiskomiteen
04.12.2018
Høsten

Prop. 154 L (2016-2017)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Behandles av Justiskomiteen
04.12.2018
Høsten

Dokument 8:152 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett

Behandles av Justiskomiteen
04.12.2018
Høsten

Dokument 8:165 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger

Behandles av Justiskomiteen
04.12.2018
Høsten

Dokument 6 (2017-2018)

Melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Behandles av Justiskomiteen
04.12.2018