9. Forslag fra mindretall under rammeområde23

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 27

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

349 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

27 500 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

506 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

327 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

555 000 000

81

Rentemargin, risikolåneordningen

1 000 000

85

Utbytte lavrisikolåneordningen

15 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 100 000

5631

Aksjer i A/S Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

46 800 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

11 017 900 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

283 000 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

15 773 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

73 300 000

Totale inntekter

28 988 552 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2008 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2007 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Høyre:

Forslag 28

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

372 250 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

27 500 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

607 250 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

430 700 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

555 000 000

81

Rentemargin, risikolåneordningen

1 000 000

85

Utbytte lavrisikolåneordningen

15 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 100 000

5631

Aksjer i A/S Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

58 500 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

11 809 400 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

283 000 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

15 773 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

73 300 000

Totale inntekter

30 019 952 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2008 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2007 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 29

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

349 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

27 500 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

506 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

489 600 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

555 000 000

81

Rentemargin, risikolåneordningen

1 000 000

85

Utbytte lavrisikolåneordningen

15 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 100 000

5631

Aksjer i A/S Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

46 800 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

11 902 000 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

424 500 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

15 773 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

73 300 000

Totale inntekter

30 176 752 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2008 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2007 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Venstre:

Forslag 30

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

349 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

27 500 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

506 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

489 600 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

555 000 000

81

Rentemargin, risikolåneordningen

1 000 000

85

Utbytte lavrisikolåneordningen

15 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 100 000

5631

Aksjer i A/S Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

46 800 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

11 942 800 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

283 000 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

15 773 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

73 300 000

Totale inntekter

30 076 052 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at statens andel i 2008 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2007 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.