19. Oppretting av lovtekst

Sammendrag

Ved lov nr. 92/2000 ble ligningsloven § 4-7 endret, noe som bl.a. medførte at ligningsloven § 4-7 nr. 5 og 6 ble ny nr. 6 og 7. Ved en inkurie ble ikke henvisningen fra ligningsloven § 8-10 nr. 1 og 4 til ligningsloven § 4-7 nr. 5 og 6 endret. Den korrekte henvisningen skal være til ligningsloven § 4-7 nr. 6 og 7, jf. forslag til endring i ligningsloven § 8-10 nr. 1 og 4. Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget om endring av ligningsloven § 8-10 nr. 1 og 4.