Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Hans J Røsjorde om å innstifte en « veterandag » for tidligere soldater fra nasjonale styrker og FN-styrker.

1. Sammendrag

      I Dok.nr.8:01 (1995-1996) fremmer stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde forslag om å innstifte en « veterandag » for tidligere soldater fra nasjonale styrker og FN-styrker.

       Forslaget er begrunnet med at i årene som kommer vil antall krigsveteraner av naturlige grunner bli redusert, og deres organisasjoner svekket, samtidig som andre grupper veteraner vokser fram. Dette gjelder de som gjorde tjeneste i « Tysklandsbrigaden » i årene etter krigen og ikke minst alle de som har tjenestegjort i FN-styrker siden 1948.

       På bakgrunn av det behov som veteranene fra 2. verdenskrig og våre andre veteraner har for å samles om sine erfaringer og mulige problemer, og med muligheter for at disse veteranene skal kunne « vises i landskapet » en dag i året, mener forslagsstilleren at dette kan forsvare opprettelsen av en nasjonal veterandag.

2. Komiteens merknader

     Komiteen viser til at forslaget fra stortingsrepresentant Hans J Røsjorde om at Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å etablere en årlig markeringsdag for militære veteraner fra nasjonale styrker og FN-styrken har vært forelagt en rekke av våre veteranorganisasjoner. Praktisk talt alle har sluttet helhjertet opp om tanken.

       Et stort flertall av organisasjonene har ønsket at 8. mai blir etablert som en nasjonal veterandag, mens enkelte har pekt på 7. juni og noen 11. november som er den internasjonale veterandagen.

       Komiteen er enig i at det kan etableres en nasjonal veterandag og mener at 8. mai også for fremtidige generasjoner bør bli en dag som står for frigjøring og fred.

       Komiteen mener imidlerid at det må være opp til veteranorganisasjonene å gi dagen et innhold.

3. Komiteens tilrådning

    Komiteen har ellers intet å bemerke, viser til dokumentet og rår Stortinget å fatte slikt

vedtak:

       Dok.nr.8:01 (1995-1996) - forslag fra stortingsrepresentant Hans J Røsjorde om å innstifte en « veterandag » for tidligere soldater fra nasjonale styrker og FN-styrker - vedlegges protokollen.

Oslo, i forsvarskomiteen, den 12. juni 1996.

Hans J Røsjorde, Ranja Hauglid, Are Næss,
leder. ordfører. sekretær.