Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer på statsbudsjettet for 1996 under Miljøverndepartementet.

Dette dokument