Innstilling frå næringskomiteen om reindriftsavtalen 1997-98, om dekning av kostnader vedrørande radioaktivitet i reinkjøt og om endringar i statsbudsjettet for 1997.

Dette dokument