1. Sammendrag

1.1 Innledning

I denne proposisjonen legger Regjeringen frem forslag om å anskaffe Taktisk Data Link-16 (TDL-16) til Fridtjof Nansen-klasse fregatter og F-16 Mid Life Update (MLU) fly, ved å

  • – øke rammen for prosjekt 6088 med 480 mill. kroner og å anskaffe TDL-16-terminaler til Fridtjof Nansen-klasse fregatter (5 terminaler),

  • – øke rammen for prosjekt 7510 F-16 MLU med 115 mill. kroner og å anskaffe TDL-16-terminaler til F-16 MLU fly (20 terminaler).

I forbindelse med anskaffelse av nye FN-klasse fregatter (Fritjof Nansen-klasse), varsler Regjeringen også om tilleggsprosjekter for å tilpasse fregattene til nye operative krav.