Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

Dette dokument

  • Innst. S. nr.1 (2008–2009)
  • Dato: 06.10.2008
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget valgte 10. november 2005 12 medlemmer og 12 varamedlemmer til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet for perioden 2005–2009, jf. Innst. S. nr. 11 (2005–2006). Suppleringsvalg ble foretatt 18. desember 2006 og 18. oktober 2007.

Som følge av at Alf Ivar Samuelsen er overført fra utenrikskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen skal Åslaug Haga, som nytt medlem av utenrikskomiteen, velges som medlem av delegasjonen. Stortinget velger delegasjonens leder og første og annen nestleder. Samuelsen var første nestleder, og dette vervet skal nå overtas av Haga.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortingsrepresentant Åslaug Haga velges som medlem og første nestleder av Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet i stedet for Alf Ivar Samuelsen for resten av stortingsperioden 2005–2009.

Oslo, i valgkomiteen, den 6. oktober 2008

Thorbjørn Jagland

leder