Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Noreg og Montserrat om opplysningar i skattesaker

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 24. februar 2011

Ulf Leirstein

Christian Tybring-Gjedde

fung. leder

ordfører