Sammendrag

Følgende forslag fremmes i dokumentet:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med mål om å etablere Preikestolen nasjonalpark.»