Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Dette dokument

  • Innst. 101 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 3:9 (2010–2011)
  • Dato: 06.12.2011
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 11

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 6. desember 2011

Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører