Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2012

Terje Aasland

Lillian Hansen

leder

ordfører