Innstilling fra næringskomiteen om Noregs deltaking i europeiske romprogram

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 30. april 2013

Terje Aasland

Frank Bakke-Jensen

leder

ordfører