Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2014

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 23. oktober 2013

Olemic Thommessen

president