2. Komiteens behandling

Det vises til at meldingen først ble fremmet av regjeringen Stoltenberg II 21. juni 2013. Den nye regjeringen Solberg opprettholdt meldingen.

Som ledd i komiteens behandling av proposisjonen ble det 9. januar 2014 avholdt høring i saken. Følgende deltok på høringen:

  • Kommunenes Sentralforbund (KS)

  • Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemning (SOR)

  • Fellesorganisasjonene (FO)

  • Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU)

  • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

  • Norsk Nettverk for Down Syndrom

  • Autismeforeningen i Norge.