Sammendrag

Det vises til dokumentet der det fremmes forslag om at Stortinget ber regjeringen om å foreta en grundig utredning med sikte på å trekke ut investeringene til Statens pensjonsfond utland av kullselskaper, og legge fram utredningen i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond våren 2014.