Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2013

Dette dokument

  • Innst. 200 S (2014–2015)
  • Dato: 18.03.2015
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 26

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 18. mars 2015

Anniken Huitfeldt

Øyvind Halleraker

leder

ordfører