Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Dette dokument

  • Innst. 31 S (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Dato: 14.10.2016
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 14. oktober 2016

Olemic Thommessen

leder