Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om å endre reglene for fravær i videregående opplæring

Dette dokument

  • Innst. 64 S (2016–2017)
  • Kildedok: Dokument 8:1 S (2016–2017)
  • Dato: 16.11.2016
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 16. november 2016

Trond Giske

Henrik Asheim

leder

ordfører