Representantforslag om å endre reglene for fravær i videregående opplæring

Dokument 8:1 S (2016-2017), Innst. 64 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge, Kjersti Toppe Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 16.11.2016 Innst. 64 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen vurdere endringer i reglene for fravær i videregående opplæring igjen på bakgrunn av erfaringer med fraværsgrensen så langt, særlig spørsmål om skoleeiers mulighet for å utøve skjønn, om egenmelding og om kjøreopplæring som må finne sted i skoletida. Forslaget var fremmet av Arbeiderpartiet og ble vedtatt med subsidiær støtte fra fire partier.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2016