Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 29. november 2016

Kari Kjønaas Kjos

Olaug V. Bollestad

leder

ordfører