Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 28. mars 2017

Martin Kolberg

Helge Thorheim

leder

ordfører