Innstilling fra justiskomiteen om Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 23. mai 2017

Hadia Tajik

Jorodd Asphjell

leder

ordfører