Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Eit moderne og framtidsretta NRK – Finansiering og innhaldsplikter

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 30. mai 2017

Svein Harberg

leder og ordfører