Eit moderne og framtidsretta NRK - Finansiering og innhaldsplikter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 332 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om "Eit moderne og framtidsretta NRK - Finansiering og innhaldsplikter." Stortinget vedtok to endringer i NRK-plakaten. Meldingen ble vedlagt protokollen. Flertallets merknader og vedtak som ble fattet vil være førende for regjeringens/departementets videre arbeid med saken. Det var bred enighet på en rekke punkter. Når det gjelder finansieringsmodell derimot delte partiene seg i et flertall og et mindretall. Det vises her til innstillingen (Innst. 332 S (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2017