Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 30. mai 2017

Hadia Tajik

Ulf Leirstein

leder

ordfører