Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 1. juni 2017

Geir Pollestad

Gunnar Gundersen

leder

ordfører