Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell om en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor Israel og Palestina

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. juni 2017

Anniken Huitfeldt

Jørund Rytman

leder

ordfører