Innstilling fra kirke- utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 8. juni 2017

Trond Giske

Henrik Asheim

leder

ordfører