Representantforslag om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole

Dokument 8:132 S (2016-2017), Innst. 446 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 08.06.2017 Innst. 446 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Vedtaket nevnt over ble fattet under behandlingen av et representantforslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole. Vedtatt ble også et forslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti om å be regjeringen sikre at alle elever med behov for spesialundervisning får rett til opplæring av fagpersoner med godkjent relevant utdanning. Et forslag fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet om å be regjeringen legge frem en plan for at alle elever med behov for spesialundervisning får opplæring av fagpersoner med pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse, fikk flertall gjennom subsidiær stemmegivning. Øvrige forslag til vedtak fikk ikke flertall under behandlingen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017