Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre et profittfritt barnevern

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 13. juni 2017

Svein Harberg

leder og ordfører