Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2017–2018)
  • Utgiver: fullmaktskomiteen
  • Sidetall: 75
Til Stortinget
Oslo, i fullmaktskomiteen, den 4. oktober 2017

Svein Roald Hansen

leder og ordfører