Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen – BERIKTIGET

Til Stortinget

Bakgrunn

Til delegasjonen velges 6 medlemmer med 10 varamedlemmer, og disse velges første året i stortingsperioden for hele perioden.

Fra og med stortingsperioden 2009–2013 ble partigruppene enige om å utvide antall varamedlemmer for å gjøre det mulig for flere representanter fra fagkomiteene å delta innenfor relevante saksområder. Det ble bestemt at antall varamedlemmer skal være 10.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Svein Roald Hansen

 • 2. Marianne Marthinsen

 • 3. Heidi Nordby Lunde

 • 4. Ingunn Foss

 • 5. Morten Ørsal Johansen

 • 6. Sigbjørn Gjelsvik

Varamedlemmer:

 • 1. Espen Barth Eide

 • 2. Fredric Holen Bjørdal

 • 3. Cecilie Myrseth

 • 4. Nikolai Astrup

 • 5. Margunn Ebbesen

 • 6. Terje Halleland

 • 7. Per Olaf Lundteigen

 • 8. Freddy André Øvstegård

 • 9. Carl-Erik Grimstad

 • 10. Steinar Reiten

Oslo, i valgkomiteen, den 20. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder