Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Til Stortinget

Sammendrag

Finansdepartementet foreslår i proposisjonen at Stortinget samtykker til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land om å endre virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger og land-for-land-rapporter for skatteformål, med bakgrunn og begrunnelse for forslaget (kapittel 2) og nærmere omtale av selve forslaget (kapittel 3) i proposisjonen. Erklæring om virkningsdato for utveksling av opplysninger følger i engelsk versjon med norsk oversettelse som vedlegg til proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Trond Giske, Ingrid Heggø, Eigil Knutsen og Åsunn Lyngedal, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Henrik Asheim, lederen Nikolai Astrup, Mudassar Kapur og Vetle Wang Soleim, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Knut Magne Flølo og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Terje Breivik, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, slutter seg til forslaget om samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land om endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land om endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2017

Nikolai Astrup

Sigbjørn Gjelsvik

leder

ordfører