Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Til Stortinget

Sammendrag

Finansdepartementet foreslår at Stortinget samtykker til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits om å endre virkningstidspunktet for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, med bakgrunn og begrunnelse for forslaget (kapittel 2) og nærmere omtale av selve forslaget (kapittel 3) i proposisjonen. Exchange of letters følger vedlagt proposisjonen i engelsk tekst med norsk oversettelse.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Trond Giske, Ingrid Heggø, Eigil Knutsen og Åsunn Lyngedal, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Nikolai Astrup, Mudassar Kapur, Henrik Asheim og Vetle Wang Soleim, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Knut Magne Flølo og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Terje Breivik, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, slutter seg til forslaget om samtykke til å sette i kraft avtalen mellom Norge og Sveits om endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits om endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2017

Nikolai Astrup

Sigbjørn Gjelsvik

leder

ordfører