Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

Dette dokument

  • Innst. 69 S (2017–2018)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 7. desember 2017

Olemic Thommessen

leder