Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap

Dette dokument

  • Innst. 70 S (2017–2018)
  • Kildedok:
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 7. desember 2017

Olemic Thommessen

leder