Innstilling fra valgkomiteen om valg av riksrevisorer med varamedlemmer

Dette dokument

  • Innst. 94 S (2017–2018)
  • Kildedok:
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 15. desember 2017

Olemic Thommessen

leder