Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

Til Stortinget

Bakgrunn

Som følge av at Nikolai Astrup den 17. januar 2018 ble medlem av regjeringen, må det velges et nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen.

Høyres stortingsgruppe har i brev av 14. februar 2018 foreslått at Tage Pettersen velges som nytt varamedlem.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Tage Pettersen.

Oslo, i valgkomiteen, den 15. februar 2018

Olemic Thommessen

leder