Innstilling frå justiskomiteen om Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 27. februar 2018

Lene Vågslid

Jenny Klinge

leiar

ordførar